Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc ngành công nghệ thông tin

Hiện nay, nhu cầu việc làm ngành công nghệ thông tin rất cao, tuy nhiên các bạn ứng viên vẫn chưa biết cách để thuận lợi hơn trong quá trình phỏng vấn, xin chia sẻ các kinh nghiệm phỏng vấn xin việc trong ngành công nghệ thông tin rất hữu ích khi bạn đi xin việc làm.


Viết CV xin việc như thế nào? Download mẫu CV chuẩn cho dân IT

CV là bản tóm tắt thông tin nổi bật của bạn, phản ánh đầy đủ kinh nghiệm, trình độ, tính cách và các kỹ năng liên quan của bạn với vị trí đang ứng tuyển. Nói gì thì nói, đây là một yếu tố quan trọng quyết định việc bạn có gây ấn tượng và có được mời phỏng vấn hay không.