Khóa học become fullstack web developer from scratch

Khóa học cung cấp các kiến thức căn bản để học viên có thể đi làm được ở vị trí fullstack web developer. Học viên học được cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, hiểu được quy trình, công cụ làm việc như trong thực tế.

Nếu học viên đã học sơ qua về web, khóa học này là cơ hội để hệ thống hóa kiến thức, học lại một cách bài bản, bù các kiến thức bị thiếu. Bởi vì chỉ cần “một cuốn sách, một người thầy” là đủ.

Khóa học dành cho các học viên có kiến thức lập trình căn bản, có thời gian, sẵn sàng đeo bám khóa học đến cùng :) Học cho đến lúc nào đi làm được thì thôi.

Học viên có một người mentor bên cạnh, như một người bạn, sẵn sàng chia sẻ định hướng để phát triển bản thân trong ngành lập trình.

Lập trình viên

Phương thức học:

Học trực tuyến trong một group bí mật trên facebook, yêu cầu học viên phải kết nối và xem live stream bài giảng, trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Mô hình giả lập môi trường làm việc trong thực tế. Học viên tương tác và làm việc với nhau như một development team trong thực tế với đủ các vị trí: developer, tester, technical leader.

Học viên phải làm bài tập được giao một cách đầy đủ.

Thời gian học:

Mỗi tuần 3 buổi vào các tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, mỗi buổi khoảng 4 tiếng, thứ 7 hoặc chủ nhật học cả ngày.

Với lượng kiến thức cần truyền tải là rất lớn, tổng thời gian khóa học dự kiến là 4 tháng, thời gian này có thể bị kéo dài ra nếu học viên vẫn chưa tiếp thu đủ kiến thức.

Nội dung khóa học:

1. Cơ bản về web:

Giới thiệu căn bản, web hoạt động như thế nào? Các kiến thức về http request, dns, domain, ajax, session, cookie, database…

2. Ngôn ngữ đánh dấu HTML

Học viên học tất tần tật về ngôn ngữ đánh dấu HTML, hiểu và sử dụng các thẻ HTML một cách thuần thục.

3. CSS

Học viên được cung cấp các kiến thức về CSS và đặc biệt là CSS3, hiểu về dựng layout web bằng CSS thuần, các kỹ thuật liên quan đến sass, responsive, media query, pseudo css, fault column, css animation…

4. Javascript

Học javascript căn bản từ đầu, học viên hiểu về biến, hằng, vòng lặp, promise, callback, cách javascript tương tác với DOM document.

5. Jquery

Học viên làm chủ thư viện jquery, hiểu và ứng dụng jquery trong dự án thực tế. Hiểu về selector, fade, animate, event, ajax, plugin…

6. Bootstrap

Hướng dẫn học viên cài đặt và sử dụng bootstrap, các kiến thức bootstrap như: grid system, sử dụng các component, kết hợp css thuần để customize bootstrap dựng được giao diện web hoàn chỉnh.

7. Kết hợp tất cả với webpack.

8. Giới thiệu PHP và cài đặt các công cụ liên quan.

Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP, giúp học viên cài đặt, hiểu và có thể sử dụng các công cụ phát triển web: stack, editor, php package manager, javascript package manager…

9. Lập trình PHP căn bản.

 • Kiến thức lập trình php căn bản bao gồm: biến, hằng số, vòng lặp, hàm, mảng, data type…
 • Lập trình hướng đối tượng trong php: class, namespace, construtor, extends, instance, static methods…
 • Các kiến thức khác của riêng php như: session, cookie, request param…

10. Database design.

Học viên học cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đáp ứng được yêu cầu bài toán đưa ra. Kiến thức về SQL cơ bản.

11. Lập trình laravel căn bản.

 • Giới thiệu về framework, giới thiệu về laravel.
 • Cài đặt laravel.
 • Giới thiệu cấu trúc thư mục, artisan.
 • Application flow, routing, controller, model và view.
 • Blade template, compiling assets.
 • Vue framework basic level.
 • Eloquent ORM, Relationships.
 • Migration và seeder.
 • Auth và middleware.

12.Tổng kết khóa học.

Hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã học. Đánh giá lại trình độ học viên, bồi dưỡng thêm cho các học viên chưa đạt yêu cầu.

Yêu cầu với học viên:

Với lượng kiến thức cần truyền tải là rất lớn, để tham gia khóa học, học viên cần đạt các yêu cầu sau:

 • Tham gia đầy đủ các buổi học, hoàn thành tốt bài tập được giao.
 • Có kiến thức lập trình căn bản.
 • Mong muốn nâng cao trình độ, mong muốn hiểu về cách làm việc trong thực tế.
 • Ham học hỏi, tinh thần học nữa học mãi, đeo bám khóa học đến lúc nào đi làm được thì thôi.
 • Tôn trọng giảng viên, bạn bè. Trong khóa học, sẽ không phải là mình khi live stream tám chuyện với các bạn nữa, mình sẽ là người hướng dẫn các bạn, mong các bạn coi mình như một người bạn, người thầy.

Giá khóa học: 2 triệu đồng

Đăng ký tại đây