Blog IT

Blog của lập trình viên, nơi chia sẻ các kiến thức về lập trình và đời sống công nghệ

For fun: Trí tuệ nhân tạo đang kiểm soát cuộc sống của tôi như thế nào?

For fun: Trí tuệ nhân tạo đang kiểm soát cuộc sống của tôi như thế nào?

Một buổi sáng tuyệt vời nào đó, tôi dậy tranh thủ mở máy tính lên làm mấy việc vặt, xong việc thấy bụng hơi đói. Rồi một con AI thò đầu ra - Ê mày, tao nghĩ là mày sẽ thích bún bò Huế.

Đọc blog lập trình như thế nào cho đúng

Đọc blog lập trình như thế nào cho đúng

Là lập trình viên hoặc sinh viên IT, chắc hẳn bạn có đọc rất nhiều blog lập trình. Blog là phương tiện khá hiệu quả để ghi chép và truyền tải lại kiến thức cho người sau, thế nhưng không phải ai cũng biết đọc blog. Thật đấy.