Các cụ đã nói rồi, “muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học”, điều này đúng, tuy nhiên hỏi như thế nào để được trả lời và không bị chửi ngu lại là vấn đề nhức nhối. Trên facebook, trên diễn đàn, đâu đâu cũng có những câu hỏi gây ức chế bực bội cho người trả lời.

Khi tiếp cận một ngôn ngữ, công nghệ mới sẽ không tránh khỏi những lúc gặp khó khăn vướng mắc phải hỏi, thế nhưng không phải ai cũng “biết cách hỏi”. Thế đấy, hỏi cũng là một kỹ năng, mà tôi nghĩ đây phải là kỹ năng đầu tiên nên học.

Rất dễ để thấy các câu hỏi nhờ vả làm bài tập, lý do lười tư duy, nên quăng câu hỏi lên rồi đi chơi xong về lên copy đáp án đem nộp. Ít ra người hỏi cũng phải show cho người ta cách mà mình đã làm, cho họ xem code, cho thấy mình đã cố gắng nhưng vẫn gặp vướng mắc. Như thế người khác mới sẵn sàng trả lời bạn.

Kiểu thứ hai gây ức chế với người đọc câu hỏi đó là: Hỏi không đủ dữ kiện. Kiểu này rất dễ gây ức chế, vì có muốn giúp cũng không giúp được. Câu hỏi chung chung, mang tính hack não, không đầy đủ thông tin, không nói rõ cách làm, không chụp ảnh code.

Kiểu thứ ba là kiểu hỏi gây tốn thời gian của người trả lời, câu hỏi kiểu như: Nhận dạng âm thanh chuyển thành văn bản text như thế nào? Thì vấn đề này rất rộng, từ xử lý âm thanh, phát triển AI để nhận dạng… vân vân, khó có thể trả lời trong một bài viết hay comment được.

Riêng mình rất thích các câu hỏi xin keyword, ví dụ: Em đang gặp vấn đề A, em đã tìm hiểu về X rồi, nhưng gặp vấn đề Y, cho em xin từ khóa để tìm hiểu thêm. Kiểu hỏi này chứng tỏ bạn đã có tinh thần tự thân vận động, chịu khó google trước khi hỏi.

Video bức xúc: