IO scheduling là cách thức mà hệ điều hành quyết định thứ tự các khối lệnh vào/ra sẽ được chuyển đến bộ nhớ lưu trữ. Mặc định ubuntu 14.04 sử dụng chế độ deadline, đây không phải là chế độ đạt tốc độ cao nhất mà ổ cứng hỗ trợ, tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi chế độ này để đạt hiệu quả cao nhất cho ubuntu.

Xét về tốc độ và hiệu suất làm việc trên ubuntu thì chúng ta có thể sắp xếp các chế độ như sau: bfq > cfq > deadline > noop

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chế đô io schedule tại đây

Nói tóm lại lý thuyết thì rất lằng nhằng, giờ chúng ta làm thực tế luôn, để kiểm tra máy tính đang sử dụng chế độ io scheduling nào ta dùng lệnh:

cat /sys/block/sda/queue/scheduler

chế độ io schedule

Như bạn thấy, máy mình hỗ trợ 3 chế độ là noop, deadline và cfq, tuy nhiên hiện tại đang sử dụng [deadline] vì có 2 dấu đóng mở ngoặc vuông ở hai bên.

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển lên chế độ cfq để đạt tốc độ đọc ghi nhanh hơn, đầu tiên mở file cấu hình của grub bằng lệnh:

sudo gedit /etc/default/grub

Gedit hiện ra, các bạn tìm dòng:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

Và thêm elevator=cfq vào như thế này:

sửa chế độ io schedule

Sau khi chỉnh sửa file cấu hình của grub, chúng ta sẽ update lại grub:

sudo update-grub

Khởi động lại máy và kiểm tra lại lần nữa, bây giờ chế độ io schedule đã được chuyển thành cfq với tốc độ đọc ghi cao hơn hẳn. Khi ở chế độ này độ trễ khi mở ứng dụng và tốc độ copy file đã được cải thiện một cách đáng kể.

sửa chế độ io schedule

sửa chế độ io schedule

Chúc các bạn thành công!