Raspberry pi, orange pi

Raspberry Pi, Orange Pi là một dạng máy tính nhỏ gọn chỉ bằng lòng bàn tay, rẻ và tốn ít năng lượng. Một thiết bị rất đáng để tìm hiểu với lập trình viên với nhiều ứng dụng hữu ích. Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Raspberry Pi, Orange Pi trong thực tế.