Bei Zian Dzuein là một meme trong ngành lập trình, nguyên mẫu từ Bùi Văn Nguyện, rất nhiều ảnh chế vui vẻ từ meme này. Người ta nghĩ rằng ngành lập trình là một ngành kỹ thuật rất khô khan, nhưng meme Bei Zian Dzuein Mang đến ngành lập trình một không khí hài hước vui nhộn và đậm chất IT.

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein

Bei Zian Dzuein