Thực tập IT là làm gì? Có nên nhận lương hay không? Chuẩn bị gì cho kỳ thực tập?

Thực tập là giai đoạn cực kỳ quan trọng với các bạn sinh viên, vậy cần chuẩn bị gì để có kỳ thực tập tốt? Thực tập có nên nhận lương hay không? Tất cả sẽ được trả lời ở stream của Lập Trình Cuộc Sống trên kênh yourube Lập Trình Viên TV

Chuyên mục: Chuyện nghề nghiệp
Tag: Đời sống lập trình viên, Ngành lập trình viên, Lập trình viên, Nghề lập trình viên hiện nay, sinh viên it