Ebook 97 điều mọi lập trình viên nên biết là ebook được dịch từ cuốn 97 things every programmer should know được tôi và cộng đồng CodersX dịch và phát hành miễn phí đến cộng đồng.

Thông tin phiên bản mới nhất:

Phiên bản mới nhất hiện tại: v1 phát hành ngày 31/03/2020

Bạn có thể đọc online hoặc tải về phiên bản dịch hiện tại ở đây. Các bản dịch mới sẽ được cập nhật trên trang này.

Thành viên team dịch:

 • Thịnh Phạm
 • Bùi Văn Nguyện
 • Đỗ Thành Nhân
 • Henry Thành
 • Hoàng Tiến Thịnh
 • Lê Thành Đạt
 • Mạnh Tuấn Trần
 • Minh Hiếu
 • Minh Khôi
 • Minh Tâm
 • Ngô Kim Tuyết
 • Nguyễn Ích Hòa
 • Nguyễn Nam Long
 • Nguyễn Ngọc Sơn
 • Nguyễn Tấn Phát
 • Nguyễn Xuân Hoàng
 • No Promise
 • Phan Xuân Dũng
 • Tăng Tường Thoại
 • Trần Phương Nam